Απόφαση της Συγκλήτου ΑΠΘ σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου 2022