ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020-21


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των μετεγγραφών του Τμήματος Φιλολογίας σύμφωνα με την συνεδρίαση αρ.504 -21/1/2021 της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας .

Επισυνάπτονται οι πίνακες ανά κατηγορία.

 ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΑ  ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.