Εξετάσεις ΓΣΓ 228, Δευτέρα 23/9, ώρα: 19:00


ακροατήριο Κ. Γιαβή: αμφ. Α.

ακροατήριο Β. Καραφουλίδου: ΚΑ.