Διατμηματικό μάθημα «Γερμανικά Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στη Γερμανία» (ΚΔΞΓ)


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών η συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με το το διατμηματικό μάθημα «Γερμανικά Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στη Γερμανία» που θα προσφέρει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του για το εαρινό εξάμηνο 2019, σε φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ. κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαρτίου έως 24 Μάϊου 2019 (απόφαση ΓΣ αριθμ.15/29-1-2019)

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Β1) και περιλαμβάνει στοιχεία σύγχρονου γερμανικού πολιτισμού και φοιτητικής καθημερινότητας, πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία των γερμανικών Πανεπιστημίων και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραμονή στη χώρα.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Επσυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.