Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 12ο συνέδριο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας MOISA


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από την οργανωτική επιτροπή του ετήσιου συνεδρίου των μελών της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας «MOISA: The International Society for the Study of Greek and Roman Music and its Cultural Heritage» η παρακάτω ανακοίνωση.

---

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ έχει την τιμή να διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο των μελών της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας «MOISA: The International Society for the Study of Greek and Roman Music and its Cultural Heritage». Πρόκειται για μία διεπιστημονική ομάδα ερευνητών που προέρχονται κυρίως από τον χώρο της κλασικής φιλολογίας, μουσικολογίας, αρχαιομουσικολογίας και εθνομουσικολογίας, η οποία με τη δράση της αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίκεντρο στους τομείς της μελέτης και ερμηνείας καθώς και της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης για την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή μουσική και την επίδρασή της από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη από τις 8 έως τις 10 Ιουλίου 2019.