ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ι


Code No: 
ΓΣΓ 642
Credits: 
15 ECTS

Ο Κ. Π. Καβάφης αναγνώστης

Το σεμινάριο παρακολουθεί την αναγνωστική πρακτική του Καβάφη, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα ποιήματά του. Τα μαθήματα θα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα καβαφικά ποιήματα, τα οποία δείχνουν τον ουσιαστικό διακειμενικό διάλογό του με, για παράδειγμα, την Παλατινή Ανθολογία, τα ρητορικά κείμενα του Ιουλιανού, τον Φιλόστρατο, τον Δάντη, τον Shakespeare, τον Tennyson, τον Browning, τον Baudelaire κτλ. Η εκκίνηση από τα καβαφικά ποιήματα οδηγεί σε ιστορικά και λογοτεχνικά κείμενα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής γραμματείας και στην προσέγγιση ζητημάτων διακειμενικών σχέσεων.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Χρυσανθόπουλος Μιχαήλ

Νέα