ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ


Code No: 
ΝΕΦ 610
Credits: 
10 ECTS

Η ποίηση στη Θεσσαλονίκη τον 20ό αιώνα

Θα εξεταστεί η ποίηση στη Θεσσαλονίκη από το 1938-2000, με αναφορές και στην πριν από το όριο έναρξης (που ορίζεται από την πρώτη εμφάνιση του νεωτερικού Βαφόπουλου).

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Αναπ... Σταυρακοπούλου Σωτηρία 2310 997166 208/10 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης