ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ


Κωδικός: 
ΝΕΦ 610
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

Η ποίηση στη Θεσσαλονίκη τον 20ό αιώνα

Θα εξεταστεί η ποίηση στη Θεσσαλονίκη από το 1938-2000, με αναφορές και στην πριν από το όριο έναρξης (που ορίζεται από την πρώτη εμφάνιση του νεωτερικού Βαφόπουλου).

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Σταυρακοπούλου Σωτηρία 2310 997166 208/10 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης