ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ


Code No: 
ΘΕΓ 828
Credits: 
10 ECTS

Η διεξαγωγή γλωσσολογικής έρευνας, θεωρητικής και εφαρμοσμένης, και η διατύπωση επιστημονικών πορισμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων. Το μάθημα παρουσιάζει και εμβαθύνει στις μεθόδους ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων μέσα από τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων, όπως η γλώσσα στατιστικού προγραμματισμού R και άλλων λογισμικών κειμενικής ανάλυσης και επεξεργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα χρησιμοποιηθούν οι πιο ευρέως διαδεδομένες βάσεις γλωσσικών δεδομένων, τα Σώματα Κειμένων και οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα δύο στάδια επεξεργασίας και ανάλυσης: α. Προετοιμασία γλωσσικών δεδομένων με μια σειρά υπολογιστικών εργαλείων· β. Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και χρήση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων με υπολογιστικά πακέτα

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Επίκ... Τάντος Αλέξανδρος 2310 997134 301 π.κ. Πέμπτη 11.30-13.30 & Παρασκευή 11.30-13.30