ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΙΙ (1830-1880)


Code No: 
ΝΕΦ 244
Credits: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εμμανουήλ Ροΐδης

Το μάθημα θα εστιάσει στον πεζογράφο Ροΐδη. Κέντρο της εξέτασης θα είναι η Πάπισσα Ιωάννα, με στόχο να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα του έργου στο πλαίσιο των λεγόμενων ρομαντικών χρόνων. Θα εξεταστούν επίσης τα «συριανά» διηγήματα και τα «σκαλαθύρματα», με στόχο να αναδειχθεί η τροπικότητα του συγγραφέα και οι πιθανές διαφοροποιήσεις της από είδος σε είδος. 

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Αναπ... Βαρελάς Λάμπρος 2310997012 208/4 ν.κ. Δευτέρα 14.00-16.00