Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου (ακ. έτος 2016)