Υποβολή προτάσεων για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τμημάτων ΑΕΙ


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ το συνημμένο αρχείο