Μονιμοποίηση της κ. Μ. Νούσια σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή


με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με έμφαση στην αρχαία ελληνική ποίηση».