Μονιμοποίηση της επίκ. καθ. κ. Α. Λιανέρη με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με έμφαση στη μεταφραστική θεωρία και πράξη»