Εξέλιξη του κ. Δ. Κυριαζή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική γλωσσολογία με ειδίκευση στις σχέσεις της ελληνικής με άλλες βαλκανικές γλώσσες»