Νέα


Εμβόλιμη εξεταστική ΓΛΩ 303 (Παπαναστασίου, Αμβράζης)

Εμβόλιμη εξεταστική ΓΛΩ 303 (Παπαναστασίου, Αμβράζης)
Η εμβόλιμη εξέταση του ΓΛΩ 303 θα γίνει προφορικά στις 9 Φεβρουαρίου, στις 9.00 π.μ.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δικαιούνται να εξεταστούν σε αυτή, θα πρέπει να το δηλώσουν (και) στα δύο μέιλ papana@lit.auth.gr και amvrazis@lit.auth.gr, ώστε οι δύο διδάσκοντες που θα συνεξετάσουν προφορικά το μάθημα να καταρτίσουν το ακριβές πρόγραμμα της εξέτασης.

ΑΕΦ152 (ΛΙΑΝΕΡΗ)

Εξετάσεις ΑΕΦ 152 (A. Λιανέρη) 

 

ΑΕΦ103 (ΛΙΑΝΕΡΗ)

Εξετάσεις ΑΕΦ 103  (A. Λιανέρη) 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΦ 202 (ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

                                    ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΦ 202

                                            ΔΙΔ.: Σ.ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εξετάσεις ΝΕΦ 201, ΝΕΦ 202 και ΝΕΦ240 (Καπλάνης)

Όσες/οι επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα ΝΕΦ 201 και ΝΕΦ240 (κανονική εξεταστική) και ΝΕΦ 202 (εμβόλιμη εξεταστική), καλούνται να βεβαιωθούν ότι είναι εγγεγραμμένες/οι στις ιστοσελίδες των μαθημάτων στο elearning (όπου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις και θα αναρτηθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι) και να παρακολουθούν από εκεί τις σχετικές ανακοινώσεις.

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩ 392 (ΑΜΒΡΑΖΗΣ)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩ 392 (ΑΜΒΡΑΖΗΣ)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο ΓΛΩ 392 να ακολουθήσουν το σύνδεσμο στη σελίδα του μαθήματος στο elearning και να επιλέξουν την ημερομηνία εξέτασης.

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦ 206 (Μ. Βασιλειάδη)

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦ 206 (Μ. Βασιλειάδη)
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία τη συμμετοχή τους στην εμβόλιμη εξέταση του ΝΕΦ 206, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα με τη διδάσκουσα. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά στις 9.2.2021, μέσω της πλατφόρμας zoom σε σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί εγκαίρως. 
 

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΜΕΦ 222 - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΜΕΦ 222 - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ

ΝΕΦ 205 Εμβόλιμη (Ιατρού)

ΝΕΦ 205 Εμβόλιμη (Ιατρού)

 

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν εμβόλιμα στο ΝΕΦ 205 να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα μέχρι τις 31.01.2021

ΜΕΦ 222 (Ταξίδης) - Εμβόλιμη εξεταστική

ΜΕΦ 222 (Ταξίδης) - Εμβόλιμη εξεταστική
Όσοι/Όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προφορική εξέταση που θα γίνει στις 26/1/2021, παρακαλούνται να το δηλώσουν με μήνυμά τους

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (διδ. Κοντούλη Κλεοπάτρα)

Καλούνται οι φοιτητές ( στων οποίων το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών υπήρχε ξένη γλώσσα) που επιθυμούν να συμμετέχουν στις προφορικές εξετάσεις των Αγγλικών Α, Β, Γ και Δ εξαμήνου να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διδάσκουσας (cleopatr@lance.auth.gr ) μέχρι και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.

Πιθανή ημερομηνία εξέτασης είναι η 27η Ιανουαρίου.

 

 

Εμβόλιμη προφορική εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ373 (Δ. Παπαδοπούλου)

Εμβόλιμη προφορική εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ373 (Δ.

Εμβόλιμη εξέταση ΛΦΙ 128 Φεβρουάριος 2020 (Δ. Τσιτσικλή)

Εμβόλιμη εξέταση ΛΦΙ 128 (Διδ. Δ.Τσιτσικλή)

Οι φοιτητές/-τριες που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη συμμετοχή τους στην  εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΛΦΙ 128 (ακροατήριο Δ.Τσιτσικλή) θα εξεταστούν προφορικά την Τρίτη 16.2 2020 μέσω πλατφόρμας zoom: https://authgr.zoom.us/j/8751805220.

Για την ώρα εξέτασης παρακαλούνται όλοι/-ες  να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα (email: dtsitsik@lit.auth.gr) μέχρι την  πρώτη Φεβρουαρίου (1.2.2020).

Εμβόλιμη προφορική εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ304 (Παπαδοπούλου-Ρεβυθιάδου)

Εμβόλιμη προφορική εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ304 (Παπαδοπούλου-Ρεβυθιάδου)
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, 11.00
Η σύνδεση zoom θα αναρτηθεί στο elearning στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν να επικοινωνήσουν με τις διδάσκουσες.
 
Οι διδάσκουσες
 

ΝΕΦ 249 - ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ

"ΝΕΦ 249 - ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, από τις 9 π.μ.
Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να το δώσουν θα βρουν πληροφορίες στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο e-learning του μαθήματος".