ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

14.02.2016

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

29.02.2016

Ενημέρωση αποδοχής

12.05.2016

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

13.05.2016 - 14.05.2016

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόγραμμα 37ης Ετήσιας Συνάντησης