ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

20.02.2011

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

10.03.2011

Ενημέρωση αποδοχής

06.05.2011

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

07.05.2011 - 08.05.2011

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Πρυτανεία ΑΠΘ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη

32η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ - AΠΘ

Τελευταία νέα πριν από το Συνέδριο

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 32η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας στις 6-8 Μαΐου 2011 στη Θεσσαλονίκη. Προσκαλούμε άρθρα που θα πραγματεύονται ένα από τα παρακάτω θέματα:

  • Το διεπίπεδο μεταξύ των τομέων της γραμματικής (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία),
  • Τη σχέση της γλώσσας με άλλα γνωσιακά συστήματα όπως η μνήμη και η επεξεργασία,
  • Το ρόλο της θεωρητικής γλωσσολογίας στη λογοθεραπεία,
  • Το ρόλο των εμπειρικών μεθόδων από την υπολογιστική, πειραματική και κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση της γλώσσας στην κατασκευή φορμαλιστικών γλωσσολογικών αναλύσεων.

Λόγω της διευρυμένης θεματικής, η Συνάντηση διαρθρώνεται στις ακόλουθες Ημερίδες Εργασίας:

Α. Η γραμματική στο διεπίπεδο

Β. Γλωσσική επεξεργασία και μνήμη

Γ. Γλωσσολογία και παθολογία λόγου

Δ. Εμπειρικές μέθοδοι στη γλωσσολογική έρευνα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 32η Συνάντηση Εργασίας θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 30/01/2011 και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο), στη διεύθυνση amgl32-2011@lit.auth.gr. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 20/02/2011. Το κείμενο της περίληψης δε θα πρέπει να ξεπερνά τη μία σελίδα (Α4) και θα πρέπει να αποσταλεί σε μορφή word και pdf. Το ανώνυμο αρχείο να αποσταλεί χωρίς να υπάρχουν αυτοαναφορές στο κείμενο και/ή τη βιβλιογραφία. Όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο να δίνεται η αναφορά με την ένδειξη «Συγγραφέας» και τη χρονολογία δημοσίευσης. Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt
διάστημα
: μονό
περιθώρια
: όλα 2,54 εκ.για το επώνυμο αρχείο: τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (κεντραρισμένα)
για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος)

Ο συγγραφέας/οι συγγραφείς θα πρέπει να δηλώνουν στο ηλ. μήνυμα που θα μας στείλουν σε ποια θεματική ημερίδα υποβάλλεται η περίληψη του άρθρου τους. Διαφορετικά, η περίληψη δε θα αξιολογηθεί.

Επιπλέον οι συγγραφείς θα πρέπει να στείλουν, εφόσον γίνει δεκτή η περίληψή τους, μια σύντομη περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) για να περιληφθεί στο Βιβλίο των Περιλήψεων.

Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει με μία μόνο ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική). Για κάθε ανακοίνωση θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.


Προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα

Πριν από το κυρίως συνέδριο θα πραγματοποιηθεί προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα στις 6 Μαίου 2011. Καλούνται νέοι ερευνητές (Α’ και Β’κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών) να υποβάλουν την περίληψή τους σε οποιοδήποτε χώρο της Γλωσσολογίας. Δε θα γίνουν δεκτά άρθρα που παρουσιάζουν μόνο βιβλιογραφική επισκόπηση. Όσα άρθρα γίνουν δεκτά για παρουσίαση μπορούν να υποβληθούν στη συνέχεια για δημοσίευση στα Πρακτικά.


Συμμετοχή

Κανονική: 60 €
Φοιτητική (για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές): 30 €

Η τιμή περιλαμβάνει το υλικό του συνεδρίου, τον καφέ και τα Πρακτικά της 32ης Συνάντησης που θα εκδοθούν την επόμενη χρονιά.