ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

14.02.2016

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

29.02.2016

Ενημέρωση αποδοχής

12.05.2016

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

13.05.2016 - 14.05.2016

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή στην ακόλουθη διεύθυνση: 

amgl37@lit.auth.gr 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 2310 9 97409, (+30) 2310 9 97053, (+30) 2310 9 97134

Fax: (+30) 2310 9 97409

Ταχυδρομική διεύθυνση:
37η Συνάντηση
Τομέας Γλωσσολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη