ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13.01.2014

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

20.03.2014

Ενημέρωση αποδοχής

08.05.2014

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

09.05.2014 - 10.05.2014

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

Ιερές Μονές Αγίου Όρους:

Καρακάλου

Ξηροποτάμου

Σίμωνος Πέτρα

35η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ - AΠΘ

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την επετειακή 35η Συνάντηση Εργασίας στις 9-10 Μαΐου 2014. Τα θεµατικά πεδία του συνεδρίου θα είναι:

  • Θεωρία της Γλώσσας
  • Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας
  • Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας
  • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

Όσες/οι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 13/1/2014 αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο), στη διεύθυνση amgl35_2014@lit.auth.gr. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 20/3/2014. Τα κείμενα των περιλήψεων πρέπει να έχουν έκταση 400-500 λέξεις (μαζί με τη βιβλιογραφία) και να αποσταλούν σε μορφή word ή pdf. Το ανώνυμο αρχείο δεν πρέπει να περιέχει αυτοαναφορές στο κείμενο ή τη βιβλιογραφία ή, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, να δίνεται με την ένδειξη «Συγγραφέας» και τη χρονολογία δημοσίευσης. Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt
διάστημα: μονό
περιθώρια: όλα 3 εκ.
για το επώνυμο αρχείο: τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (κεντραρισμένα)
για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος)

Οι προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές δεν θα υπερβούν τις 50 και για κάθε μία θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). Κατά την αποστολή της περίληψής σας, παρακαλούμε σημειώστε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα αν η ανακοίνωσή σας αφορά την προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα (βλ. παρακάτω).

Οι περιλήψεις για τις προφορικές ανακοινώσεις θα αξιολογηθούν από δύο κριτές.

Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο με μία ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική).

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους/ες από τους νέους/ες ερευνητές/τριες (π.χ. μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιες/ους διδάκτορες) επιθυμούν να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα σε προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα που θα διεξαχθεί στις 8 Μαΐου. Θα γίνουν δεκτές μετά από αξιολόγηση 20 ανακοινώσεις, οι οποίες και θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου (μετά από αξιολόγηση).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 40 € και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) στα 20 €, και καταβάλλεται την ημέρα εγγραφής.