ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27.01.2013

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

04.03.2013

Ενημέρωση αποδοχής

16.05.2013

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

17.05.2013 - 18.05.2013

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη

Ιερές Μονές Αγίου Όρους:

Σίμωνος Πέτρα

Διονυσίου

Γρηγορίου

Καρακάλου

Κουτλουμουσίου

34η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ - AΠΘ

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 34η Συνάντηση Εργασίας στις 16-18 Μαΐου 2013 με εστίαση στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Τίτλος του συνεδρίου:

Γλώσσα και εκπαίδευση

Οι εισηγήσεις μπορούν να καλύπτουν τόσο θεωρητικά ζητήματα όσο και ζητήματα εφαρμογών από όλο το εύρος των γλωσσικών επιστημών που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε ζητήματα της εκπαίδευσης (τυπικής και άτυπης). Ενδεικτικά, οι εισηγήσεις μπορούν να κινούνται στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

  • Ανάλυση λόγου και εκπαίδευση
  • Κατάκτηση της (πρώτης και δεύτερης/ξένης) γλώσσας και εκπαίδευση
  • Διγλωσσία και εκπαίδευση
  • Γραμματική και εκπαίδευση
  • Γραμματισμοί και εκπαίδευση
  • Λόγος, εκπαίδευση και ταυτότητα
  • Γλωσσική κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση

Όσες/οι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 27/1/2013 και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο), στη διεύθυνση amgl34_2013@lit.auth.gr. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 4/3/2013. Τα κείμενα των περιλήψεων πρέπει να έχουν έκταση 400-500 λέξεις και να αποσταλούν σε μορφή word ή pdf. Το ανώνυμο αρχείο να αποσταλεί χωρίς να υπάρχουν αυτοαναφορές στο κείμενο ή τη βιβλιογραφία ή, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, να δίνεται με την ένδειξη «Συγγραφέας» και τη χρονολογία δημοσίευσης. Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt
διάστημα: μονό
περιθώρια: όλα 3 εκ.
για το επώνυμο αρχείο: τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (κεντραρισμένα)
για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος)

Οι προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές δεν θα υπερβούν τις 40 και για κάθε μία θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). Κατά την αποστολή της περίληψής σας, παρακαλούμε σημειώστε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα αν η ανακοίνωσή σας αφορά την προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα (βλ. παρακάτω).

Οι περιλήψεις για τις προφορικές ανακοινώσεις θα αξιολογηθούν από δύο κριτές.

Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο με μία ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική).

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους/ες από τους νέους/ες ερευνητές/τριες (π.χ. μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιες/ους διδάκτορες) επιθυμούν να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα σε προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου. Θα γίνουν δεκτές μετά από αξιολόγηση 20 ανακοινώσεις, οι οποίες και θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου (μετά από αξιολόγηση).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 30 € και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) στα 15 € και καταβάλλεται την ημέρα εγγραφής.