ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

14.02.2016

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

29.02.2016

Ενημέρωση αποδοχής

12.05.2016

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

13.05.2016 - 14.05.2016

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Αγαπητές/-οί συνάδελφοι,  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Πρακτικά του φετινού Συνεδρίου θα εκδοθούν από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ομοιόμορφη εμφάνισή τους, σας παρακαλούμε να τηρήσετε με σχολαστικότητα τις παρακάτω οδηγίες: 

Το κείμενο της ανακοίνωσής σας θα πρέπει να υποβληθεί σε 2 μορφές (μία επώνυμη και μία ανώνυμη) που θα σταλούν ως συνημμένα αρχεία Word στην ηλεκτρονική διεύθυνση amgl37@lit.auth.gr, το αργότερο ως τις 15 Ιουλίου 2016. Θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα ίδια αρχεία (επώνυμο και ανώνυμο) σε μορφή pdf (συνολικά 4 αρχεία).
Το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 25.000 χαρακτήρες (χωρίς τα κενά διαστήματα): μέγεθος γραμματοσειράς 12pt, μονό διάστιχο, και τα βασικά περιθώρια του Word (2,54 πάνω & κάτω, 3,17 δεξιά & αριστερά).

Ο τίτλος της ανακοίνωσης να είναι στην πρώτη σειρά με κεφαλαία γράμματα και κεντραρισμένος.

Στο επώνυμο αντίγραφο, στην σειρά μετά τον τίτλο θα πρέπει να υπάρχει το όνομα του/της συγγραφέως (γραμμένο με μικρά γράμματα) και να ακολουθεί στην επόμενη σειρά ο φορέας στον οποίο εργάζεται ο/η συγγραφέας με πλάγια γράμματα. Στην αμέσως επόμενη σειρά θα πρέπει να δοθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέως. Το όνομα, ο φορέας εργασίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέως θα πρέπει να είναι κεντραρισμένα. 

Αμέσως μετά θα πρέπει να ακολουθεί ξενόγλωσση περίληψη με τη λέξη Abstract (Resume, Zusammenfassung), εάν το κείμενό σας είναι στα ελληνικά. Αν το κείμενό σας είναι στα αγγλικά, να ακολουθεί περίληψη είτε στα αγγλικά (με τη λέξη Abstract) είτε στα ελληνικά (με τη λέξη Περίληψη). 

Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι των ενοτήτων να είναι γραμμένοι σε πεζά (όχι πλάγια, ημίμαυρα ή υπογραμμισμένα) και μη-κεντραρισμένοι.
Οι υποσημειώσεις να είναι αριθμημένες με συνεχή αρίθμηση και υποσελίδιες (κάτω από την κάθε σελίδα).
Οι πίνακες και τα γραφήματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο κείμενο και όχι στο τέλος του κειμένου, και να είναι γραμμένοι σε μονό διάστιχο με μέγεθος γραμματοσειράς 10pt. Πριν από τους πίνακες ή τα γραφήματα να υπάρχουν οι αντίστοιχοι τίτλοι με μέγεθος γραμματοσειράς 10pt. Επιπλέον, οι πίνακες και τα γραφήματα θα πρέπει να μας αποσταλούν ως ξεχωριστά αρχεία εικόνας κτλ. (tiff, jpeg, excel etc.). 

Αμέσως μετά το κυρίως κείμενο να παρατίθεται η βιβλιογραφία, η οποία θα πρέπει να ακολουθεί το εξής πρότυπο:
Baker, Μ. 1985. «The mirror principle and morphosyntactic explanation». Linguistic Inquiry 16, 373-415.
Buck, C. D. 1968. The Greek dialects. Chicago, The University of Chicago Press.
Wexler, K. & Manzini, R. 1987. «Parameters and leamability in binding theory». Στο T. Roeper & E. Williams (επιμ.), Parameter setting. Dordrecht, Reidel, 221-239. 

Οι παραπομπές μέσα στο κείμενο πρέπει να έχουν την εξής μορφή:
Παρά το γεγονός ότι στη μελέτη του Hawkins (2000)...
Οι Holton, Mackridge και Φιλιππάκη-Warburton (1999: 428-430) σημειώνουν...

Στο τέλος του κειμένου σας, μετά τη βιβλιογραφία, παρακαλούμε να παραθέσετε τις λέξεις-κλειδιά: π.χ. ανάλυση λόγου, πολυτροπικότητα, πρακτικές γραμματισμού, κατάκτηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, θεωρία ολικής πρόσβασης, διαγλώσσα, παρεμβολή. 

Επισημαίνουμε ότι το κείμενο που θα υποβάλετε για δημοσίευση δεν θα πρέπει να είναι ήδη δημοσιευμένο με την ίδια ή παρεμφερή μορφή. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας,
Η Οργανωτική Επιτροπή