Μητρώα Τμ. Φιλολογίας


ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ: 2949/16-10-2017

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 403/9-3-2017 / 417/28-9-2017

 

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ / ΗΜΕΔΑΠΗΣ / ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ /ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ