ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

25/1/19

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

5/2/19

Ενημέρωση αποδοχής

18/3/19

Λήξη εγγραφής για συμμετέχοντες/ουσες με ανακοίνωση

25/2/19

Λήξη προεγγραφής για συμμετέχοντες/ουσες με ανακοίνωση

4 Απριλίου 2019

Ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

5-6 Απριλίου 2019

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

Alpha Bank

Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τομέα Γλωσσολογίας: 

Τηλ.: 2310 997409

E-mail: amgl40@lit.auth.gr

Ταχ. Διεύθ.:     
40ή Συνάντηση Εργασίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη