ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10.1.2017

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

20.2.2017

Ενημέρωση αποδοχής

27.04.2017

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

28.04.2017

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟI

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

38η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ - AΠΘ

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 38η Συνάντηση Εργασίας στις 28 Απριλίου 2017 με θέμα: 

Αρχαία ελληνική, νέα ελληνική και εκπαίδευση

Παρά τις πολλές συζητήσεις για τη σχέση της αρχαίας και της νέας ελληνικής με τη νεοελληνική εκπαίδευση, εύκολα διαπιστώνεται ότι για το θέμα αυτό δεν έχει διεξαχθεί ως τώρα ουσιαστική και πολύπλευρη επιστημονική συζήτηση. Θέλοντας να αναδείξει την επιστημονική πλευρά του ζητήματος, ο Τομέας Γλωσσολογίας αποφάσισε να αφιερώσει στο θέμα αυτό την 38η Ετήσια Συνάντησή του. Οι εισηγήσεις που θα γίνουν δεκτές θα πρέπει να καλύπτουν και τις τρεις πτυχές του θέματος (αρχαία ελληνική, νέα ελληνική, και εκπαίδευση) και, ενδεικτικά, να κινούνται στα ακόλουθα πλαίσια:

  • Γλωσσολογικές προσεγγίσεις του ζητήματος.
  • Θεωρητικά ζητήματα για τη συνέχεια μεταξύ της αρχαίας και της νέας ελληνικής, και συνέπειες για την εκπαίδευση.
  • Ιδεολογικές διαστάσεις στη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής.
  • Παιδαγωγικές διαστάσεις στη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής.
  • Ιστορικές διαστάσεις του ζητήματος.
  • Αναζητήσεις του χθες και προκλήσεις του σήμερα σχετικά με τη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής.
  • Πολιτικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της αρχαίας και της νέας ελληνικής.
  • Έρευνες, σε σχολικό πλαίσιο, για τη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής. 

Όσοι/ες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με ανακοίνωση θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 10/1/2017 και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο), στη διεύθυνση amgl38@lit.auth.gr. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 20/2/2017. Τα κείμενα των περιλήψεων πρέπει να έχουν έκταση 400-500 λέξεις (μαζί με τη βιβλιογραφία) και να αποσταλούν σε μορφή word και pdf. Το ανώνυμο αρχείο να αποσταλεί χωρίς να υπάρχουν αυτοαναφορές στο κείμενο ή τη βιβλιογραφία ή, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, να δίνεται με την ένδειξη «Συγγραφέας» και τη χρονολογία δημοσίευσης. Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt
διάστημα: μονό
περιθώρια: όλα 3 εκ.
για το επώνυμο αρχείο: τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (κεντραρισμένα)
για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος)

Οι προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές δεν θα υπερβούν τις 30 και για κάθε μία θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). Επίσης, θα γίνουν δεκτές έως 15 αναρτημένες ανακοινώσεις (posters). Κατά την αποστολή της περίληψής σας, παρακαλούμε σημειώστε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα αν η ανακοίνωσή  σας αφορά προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση, ή την προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα (βλ. παρακάτω).

Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο με μία ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική).

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Πριν από το κυρίως συνέδριο θα πραγματοποιηθεί προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα στις 27 Απριλίου 2017. Καλούνται νέοι ερευνητές (Α´ και Β´ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών) να υποβάλουν την περίληψή τους σε οποιοδήποτε χώρο της Γλωσσολογίας. Δεν θα γίνουν δεκτά άρθρα που παρουσιάζουν μόνο βιβλιογραφική επισκόπηση. Όσα άρθρα γίνουν δεκτά για παρουσίαση μπορούν να υποβληθούν στη συνέχεια για δημοσίευση στα Πρακτικά.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 30 € και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) στα 15 €, και καταβάλλεται την ημέρα εγγραφής.