ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13.01.2015

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

20.03.2015

Ενημέρωση αποδοχής

23.04.2015

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

24.04.2015 - 25.04.2015

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόγραμμα 36ης Ετήσιας Συνάντησης