Οργανωτική Επιτροπή

Μελίτα Σταύρου-Σηφάκη (Καθηγήτρια)

Σταματία Μιχαλοπούλου (Υποψήφια διδάκτορας)Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή στην ακόλουθη διεύθυνση:  

E-mail: amgl33_2012@lit.auth.gr

Τηλ.: 2310 9 97419, 2310 9 97409

Fax: 2310 9 97016

Ταχ. Διευθ.:

33η Συνάντηση Εργασίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη