Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη

Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

Ίδρυμα Κώστα και Έλένης Ουράνη

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος