Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. σε πρόσφατη συνεδρίασή του με αφορμή τη σχεδόν παντελή έλλειψη χρηματοδότησης της Συνάντησης από κρατικούς φορείς (Υπουργεία) αλλά και ιδιωτικούς οργανισμούς κατά τα τελευταία δυο τουλάχιστον χρόνια, συζήτησε πιθανούς τρόπους διατήρησης του συνεδρίου σε ετήσια βάση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πιο αξιοπρεπής τρόπος είναι η περικοπή μιας ακόμα ημέρας (τα τελευταία δυο χρόνια η διάρκεια της Συνάντησης ήταν δυο ημέρες (από τρεις αρχικά, και για πολλά χρόνια) και η καθιέρωση των θεματικών Συναντήσεων (με εναλλασσόμενη θεματoλογία). Έτσι, από το 2012 το συνέδριο θα διαρκεί μια ημέρα (10-11 ομιλίες, εκτός των προσκεκλημένων), και θα είναι θεματικό. Διατηρείται η προσυνεδριακή ημερίδα των (μεταπτυχιακών) φοιτητών. Βασικός χορηγός της Συνάντησης παραμένει το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) που, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που και το ίδιο αντιμετωπίζει, εξακολουθεί εδώ και μια δεκαετία να εκδίδει τα Πρακτικά του συνεδρίου.
Προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα
Πριν από το κυρίως συνέδριο θα πραγματοποιηθεί προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα στις 26 Απριλίου 2012. Καλούνται νέοι ερευνητές (Α’ και Β’ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών) να υποβάλουν την περίληψή τους σε οποιοδήποτε πεδίο της Γλωσσολογίας (π.χ. Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία, Ψυχογλωσσολογία, Ιστορική Γλωσσολογία, Κατάκτηση (πρώτης, δεύτερης κτλ) Γλώσσας, Διδακτική της Γλώσσας κ.ά). Δε θα γίνουν δεκτά άρθρα που παρουσιάζουν μόνο βιβλιογραφική επισκόπηση. Όσα άρθρα γίνουν δεκτά για παρουσίαση μπορούν να υποβληθούν στη συνέχεια για δημοσίευση στα Πρακτικά.
Συμμετοχή
Κανονική: 40€
Φοιτητική (για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές): 15 €
Η τιμή περιλαμβάνει το υλικό του συνεδρίου, τον καφέ και τα Πρακτικά της 33ης Συνάντησης που θα εκδοθούν την επόμενη χρονιά.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 33η Συνάντηση Εργασίας θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 31/12/2011 και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο), στη διεύθυνση amgl33_2012@lit.auth.gr. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 31/01/2012. Το κείμενο της περίληψης δε θα πρέπει να ξεπερνά τη μία σελίδα (Α4) και θα πρέπει να αποσταλεί σε μορφή pdf. Το ανώνυμο αρχείο να αποσταλεί χωρίς να υπάρχουν αυτοαναφορές στο κείμενο και/ή τη βιβλιογραφία. Όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο να δίνεται η αναφορά με την ένδειξη «Συγγραφέας» και τη χρονολογία δημοσίευσης. Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt
διάστημα
: μονό
περιθώρια
: όλα 2,54 εκ.
για το επώνυμο αρχείο: τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (κεντραρισμένα)
για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος)
Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει με μία μόνο ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική). Για κάθε ανακοίνωση θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.