Έλενα Αναγνωστοπούλου (Κρήτη) - παρουσίαση

Γεωργία Κατσιμαλή (Κρήτη)

Ruth Kempson (Λονδίνο) - παρουσίαση

Δήμητρα Κολλιάκου (Παρίσι Ντιντερό/Παρίσι 7) - παρουσίαση