ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13.01.2015

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

20.03.2015

Ενημέρωση αποδοχής

23.04.2015

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

24.04.2015 - 25.04.2015

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τομέα Γλωσσολογίας:

Τηλ.: 2310 997419, 2310 997409

E-mail: amgl36_2015@lit.auth.gr

Ταχ. Διευθ.:
36η Συνάντηση Εργασίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη