ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13.01.2015

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

20.03.2015

Ενημέρωση αποδοχής

23.04.2015

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

24.04.2015 - 25.04.2015

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν στο συνέδριό μας με κεντρικές ομιλίες οι:

J.-L García Ramón (Πανεπιστήμιο της Κολονίας, Γερμανία)

και P. Trudgill (Πανεπιστήμιο του Agder, Νορβηγία).

 

Στη στρογγυλή τράπεζα με τίτλο “Ελληνική διαλεκτολογία: προοπτικές για τη διεύρυνση των στόχων της” έχει προσκληθεί και θα συμμετάσχει ο:

N. Saramandu (Ρουμανική Ακαδημία Επιστημών).