Εξετάσεις


ΓΛΩ 379 (Α. Τάντος) - Εμβόλιμη εξέταση

Η εμβόλιμη εξέταση για το μάθημα ΓΛΩ 379 (Α. Τάντος) θα γίνει την Πέμπτη 13 Ιουνίου, 19.00-21.30 στις αίθουσες όπου θα εξετάζεται το μάθημα ΓΛΩ 304.

ΛΦΙ 128 (Δ. Τσιτσικλή) - Εξεταστέα ύλη

Ορατίου Ωδές

Βιβλ. Ι: 3, 5, 9, 11, 37

Βιβλ. ΙΙ: 7, 20

Βιβλ. ΙΙΙ: 2, 9, 30

ΛΦΙ 125 (Δ. Τσιτσικλή) - Εμβόλιμη εξέταση

Η εμβόλιμη εξέταση για το μάθημα ΛΦΙ 125 (Δ. Τσιτσικλή) θα γίνει την Τρίτη, 18 Ιουνίου, 8-10.30 πμ στην αιθ. 112 νκ.

Εμβόλιμη Εξεταστική ΓΣΓ 291 (Β.Καραφουλίδου)

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα, καλούνται να το δηλώσουν ηλεκτρονικά στη διδάσκουσα μέχρι την Τετάρτη 22/5.

Εμβόλιμη Εξεταστική ΓΣΓ 228 (Β. Καραφουλίδου)

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτά την Πέμπτη 13/6, ώρα 13:00, αίθουσα 106.

ΑΕΦ 103 (Γ.Ζ. Τζιφόπουλος) - Εμβόλιμη εξεταστική

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΕΦ103 (ΧΕ 2018-19): Θουκυδίδης (διδ. Γ.Ζ. Τζιφόπουλος) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου, ώρα 13.30, στην αίθουσα 106 του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής

ΑΕΦ 101, ΑΕΦ 103 (Ε. Αλεξίου - εμβόλιμη εξεταστική)

Οι φοιτητές καλούνται σε προφορική εξέταση (γρ. 213) την Τετάρτη, 5/6/2019 στις 10.45 (ΑΕΦ 101) και 12.30 (ΑΕΦ 103) αντίστοιχα.

ΓΛΩ 345 (Σ.Τσοχατζίδης) - Εμβόλιμη εξέταση

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 345 θα γίνει προφορικά στο γραφείο 302 π.κ., την Τρίτη 28 Μαϊου 2019. 'Ωρα έναρξης 17:15.

Εμβόλιμη εξεταστική ΓΛΩ 396

Δευτέρα, 10.06.2019, 17.00, γρ. 303 πκ

Η διδάσκουσα

Α. Ρεβυθιάδου