Διδάσκοντες


ΝΕΦ 204 (Μ. Μικέ) - Μάθημα αναπλήρωσης

Δευτέρα 17/12/2018, ώρα 13.30-16.00, αίθ. 101 νκ

ΑΕΦ 101 (Μ. Πλαστήρα) - Μαθήματα αναπλήρωσης

Δευτέρα 17/12/2018, ώρα 13.30-16.00, αμφ. Α νκ

Δευτέρα 14/1/2019, ώρα 13.30-16.00, αμφ. Α νκ

 

Ανακοίνωση ΓΣΓ 285

Επειδή το αμφιθέατρο Α΄ ν.κ. θα χρησιμοποιηθεί από το Τμήμα Φιλολογίας για την ενημέρωση των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση την Τετάρτη, 12/12/2018, στις 13.30, το μάθημα ΓΣΓ 285 θα μεταφερθεί στην 13 π.κ.

ΝΕΦ 204 (ακροατήριο Λ. Βαρελά)

Αυτή την εβδομάδα το μάθημα θα γίνει δύο φορές: την Τετάρτη 12.12.2018, ώρες 18:30-21:00 στο Αμφιθέατρο Α΄, και την Πέμπτη 13.12.2018 σύμφωνα με το τακτικό πρόγραμμα.

ΔΙΔ ΚΛΑΣ (Α. Λιανέρη)

Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου ώρα 13.30-15.30 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα στην αίθουσα 111 νκ. με αντικείμενο τις εργασίες των φοιτητών. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα να έρθουν για τις εργασίες τους στο γραφείο της διδάσκουσας την ίδια μέρα, ώρα 15.30-17.30.

ΠΛΙ (Ε. Δότα)

Το μάθημα ΠΛΙ, Τρίτη 11/12, 9.00-11.00 με διδάσκουσα την κ. Δότα θα γίνει στο 309 πκ.

Το μάθημα ΠΛΙ, Τετάρτη 12/12, 9.00-11.00 και Πέμπτη 13/12, 9.00-11.00 και 11.00-13.00 (Διδ. Ε. Δότα) θα γίνει στο 423 νκ.

Το μάθημα των Τμημάτων της Τετάρτης 9.00-11.00 και Πέμπτης 9.00-11.00 θα ξεκινήσουν στις 8.30 ακριβώς και παρακούνται οι φοιτητές να έχουν μαζί τους τις σημειώσεις του τελευταίου μαθήματος.

ΜΕΦ 273 (Δ. Σαμαρά)

Το μάθημα ΜΕΦ 273 της Παρασκευής 14.12 δεν θα πραγματοποιηθεί.
Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τρίτη 18.12 και ώρα 8.30-11 στην αίθουσα 02 (νέα πτέρυγα).

ΑΕΦ 103 (Ε. Αλεξίου)

Αντί της Τετάρτης 12.12 το μάθημα του κ. Αλεξίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18.12, 16.00-18.30, στο αμφιθέατρο Β. Την Τρίτη 11.12 δεν θα ισχύσουν οι ώρες συνεργασίας.

ΓΣΓ 291 (Β. Καραφουλίδου)

Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00-13:30 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα στην αίθουσα 13 πκ.

ΑΕΦ 101 (Διδ. Ε. Αλεξίου)

Το μάθημα της Παρασκευής 7.12 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντος.