Χορηγοί

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ
Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη