Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Λίζυ Τσιριμώκου, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Αντιπρόεδρος: Μίλτος Πεχλιβάνος, Freie Universität, Berlin
Μέλη: Marina Brownlee, Princeton University
Κώστας Γιαβής, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Γιώργος Καλογεράς, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Μαριλίζα Μητσού, École pratique des hautes études, Paris
Μαίρη Μικέ, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Ιωάννα Ναούμ, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Αλεξάνδρα Ρασιδάκη, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
David Ricks, King's College, London
Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ. 

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Μιχάλης Χρυσανθόπουλος
Αντιπρόεδρος: Μαίρη Μικέ
Γραμματέας: Ιωάννα Ναούμ
Ταμίας: Κώστας Γιαβής
Μέλος: Λίζυ Τσιριμώκου

Χορηγοί

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ
Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη