5ο Διεθνές Συνέδριο για τις Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία


ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

Πρακτικά Συνεδρίου

Book Flyer

Επίσημο πρόγραμμα

Εκτυπώσιμο πρόγραμμα

Αφίσα Συνεδρίου

Ομιλητές

Φόρμα εγγραφής (pdf)

Φόρμα εγγραφής (doc)