ΚΩΜΩΔΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 513
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Αττική Κωμωδία: Τάσεις στην εξέλιξη του κωμικού είδους από την παλαιά έως τη νέα κωμωδία