Κυριαζής Δώρης


Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997155
Γραφείο: 
303 π.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 13.30-15.30 γραφείο μεταπτ. & Πέμπτη 11.00-13.00 skype για προπτυχιακούς

Ο Δώρης Κυριαζής σπούδασε φιλολογία με ειδίκευση στη γλωσσολογία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πτυχίο 1986). Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Γλωσσολογίας της Αλβανικής Ακαδημίας Επιστημών (1987-1991), εργάστηκε ως βοηθός και συντάκτης στο Λεξικό Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας του καθηγητή Ε. Κριαρά (1992-1996, 1997-1998) και στη συνέχεια δίδαξε στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας (2000-2006). Από το Σεπτέμβρη 2006 ανήκει στο δυναμικό του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τις αμφίδρομες σχέσεις  της ελληνικής με άλλες γλώσσες της Βαλκανικής, δίνοντας έμφαση στη διαχρονία και στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο πραγμάτωσής τους. Επίσης, η γλωσσική επαφή, η διγλωσσία και τα ζητήματα γλωσσικής ένταξης των μεταναστών αποτελούν μέρος των επιστημονικών του αναζητήσεων.  Είναι μέλος της Βαλκανικής Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Σλαβικών Σπουδών και της Συντακτικής Επιτροπής του Atlas Linguarum Europae.

Αναλυτικό εργοβιογραφικό σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ

1981-1986 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πτυχίο Φιλολογίας, με ειδίκευση στη Γλωσσολογία.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

2001 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θέμα: Ελληνικές επιδράσεις στην αλβανική. Α΄ μέρος : α)Φωνητική προσαρμογή των ελληνικών δανείων. β) Μορφολογική προσαρμογή των ελληνικών δανείων.  Β΄ μέρος : Λεξικό των ελληνικών δανείων της Αλβανικής.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

2002 – λέκτορας στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας.

2006 – λέκτορας στο Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1987-1991 – επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Γλωσσολογίας της Αλβανικής Ακαδημίας Επιστημών, μέλος της συντακτικής ομάδας του Μεγάλου Λεξικού της Αλβανικής.

1992-1996, 1997-1998 – βοηθός και στη συνέχεια συντάκτης στο Λεξικό Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας του καθηγητή Ε. Κριαρά.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Προγράμματος “Cultural contact and terminology of mobile shepherds” (2007-2010), που πραγματοποιείται με την επιστημονική συνεργασία της Balkan-Kommission της Ακαδημίας Επιστημών της Αυστρίας και την οικονομική υποστήριξη του AustrianScienceFund.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

-ιστορική και βαλκανική γλωσσολογία: διαχρονικές σχέσεις της ελληνικής με άλλες βαλκανικές γλώσσες

-νεοελληνική διαλεκτολογία

-γλωσσική επαφή

-διγλωσσία

ΑΡΘΡΑ

1. 1989. «Emrat vetjakë me prejardhje nga greqishtja e re»[Σχετικά με την ορθογραφία των ονομάτων ελληνικής προέλευσης στην κοινή αλβανική].Gjuha Jonë 2, 1989, 76-81.

2. 1990. «Fjalori i Marko Boçarit» [Το λεξικό του Μάρκου Μπότσαρη].Gjuha Jonë, 4, 1990, 97-102.

3. 1991. «Τα ελληνικά των Ελλήνων της Αλβανίας. Περιορισμοί και δυνατότητες». Εποπτεία, Ιούλιος-Αύγουστος 1991, 47-50.

4. 1997. «Calques of Greek Origin in Albanian (19th Century – early 20th Century)». Zeitschrift für Balkanologie, 33/2 (1997), 174-181.  

5. 1998. «Αρβανίτες – Αρβανίτικα – Βιβλιογραφικά». Διαλεκτολογία(Αφιέρωμα στις δίγλωσσες ομάδες του ελληνικού χώρου).  τ.5 (1996-1998), 7-37.

6. 1999. «Παραλειπομένων ανάγνωση (Από τη στάση ελληνομαθών αλβανών λογίων προς την ελληνική γλώσσα κατά τον κρίσιμο 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα)».Albanohellenica, 1, 1999, 71-76.

7. 1999. Ελληνικά δάνεια της σύγχρονης αλβανικής. Μια υφολογική προσέγγιση. Στα Πρακτικά του Α΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1998): Ο Ελληνικός Κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, 1453-1981. Τόμος Α΄, 683-693, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999.

8.2000. «Mirëvetija» - The First Albanian Book of Good Conduct and its Greek Prototype. Framework and Impact. Στα Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Βαλκανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης με θέμα Η Εκπαίδευση στα Βαλκάνια: Από το Διαφωτισμό στην Ίδρυση Εθνικών Κρατών (Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαρτίου 1999), εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2000, 371-376.  

9. 2001. Περί μαρμάρων και «βαρβάρων». Στα Πρακτικά του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με θέμα: Η Συμβολή της Διδασκαλίας και Εκμάθησης Γλωσσών στην Προώθηση ενός Πολιτισμού Ειρήνης (Θεσσαλονίκη, 9-12 Δεκεμβρίου 1999), τόμος 8, 2001, σελ. 627-31.  

10. 2001. «Παρετυμολογία και Ιστορία (Η περίπτωση της Αλβανικής Εθνικής Αναγέννησης)». Albanohellenica, 2, 2000-2001, 7-14.

11. 2003. Gjurmë të krishterimit në leksikun e shqipes: emrat e shenjtorëve dhe neologjizmat [Ίχνη του χριστιανισμού στο λεξιλόγιο της αλβανικής: ονόματα αγίων και νεολογισμοί]. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου με θέμα 2000 vjetartdhekulturë kishtarenë Shqipëri [2000 χρόνια χριστιανικής τέχνης και πολιτισμού στην Αλβανία], Τίρανα 2003, 373-380.

12. 2003. Η ελληνική ως μεταγλώσσα (η περίπτωση της ‘Γραμματικής της Αλβανικής Γλώσσής’ και του ‘Λεξικού της Αλβανικής Γλώσσης’ του Κ.Χριστοφορίδη). Στα Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ρέθυμνο, Σεπτέμβρης 2003). ISBN: 960-88268-0-2. http://www.philology.uoc.gr

13. 2003. Γλωσσικές τάσεις και πρακτικές αλβανόφωνων οικογενειών στην Ελλάδα. (σε συνεργασία με τη συνάδελφο Α.Χατζηδάκη του Παν/μίου Κρήτης). Στα Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ρέθυμνο, Σεπτέμβρης 2003). ISBN: 960-88268-0-2. http://www.philology.uoc.gr

14. 2004. «Gërqishten e dinje / s’më the kalimera…» : Bilinguizmi dhe marrëdhëniet e shqipes me greqishten në veprën e prof. E.Çabejt. [«Ρωμαίικα ήξερες / δε μου ’πες καλημέρα…»: Διγλωσσία και σχέσεις αλβανικής και ελληνικής στο έργο του E.Çabej]. Στα Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου με θέμα «E.Çabej dhe kultura shqiptare»(Αργυρόκαστρο, Μάιος 2003). Τίρανα 2004, 303-325.

15. 2004. Ndikime të shoshoqme a zhvillime paralele? Vështrim krahasues në fjalë popullore me semantikë dëshirore të greqishtes dhe të shqipes.[Αμφίδρομες επιδράσεις ή παράλληλοι σχηματισμοί; Συγκριτική εξέταση λαϊκών λέξεων ευκτικής σημασίας στην ελληνική και την αλβανική]. Στα Πρακτικά του 22ου διεθνούς αλβανολογικού σεμιναρίου (Πρίστινα, Αύγουστος 2003). Πρίστινα 2004, 248-257.

16. 2005. «Rrojnë me shkronjat tona…» – Aspekte të qëndrimit grek ndaj njësimit të alfabetit të gjuhës shqipe. [«Ζούνε με τα γράμματά μας…» - Όψεις της ελληνικής στάσης προς την καθιέρωση ενιαίου αλφαβήτου της αλβανικής]. Στον τόμο “95-vjetoriiKongresittë Manastirit”, Σκόπια 2005, σελ. 212-223.

17. 2005. Ndihmesa e Petros Furiqis-it në fushë të albanologjisë (Rreth pranisë dhe gjurmëve të «gjakut të shprishur të arbërit» në Greqi). [Η συμβολή του Πέτρου Φουρίκη στην αλβανολογία (Γύρω από την παρουσία και τα ίχνη του αρβανιτόφωνου στοιχείου στην Ελλάδα)]. Στα Πρακτικά του 23ου διεθνούς αλβανολογικού σεμιναρίου (Πρίστινα, Αύγουστος 2004).

18. 2005. Edhenjë herë përFjalorine Kristoforidhit. («Leksikó igjuhësshqipesë» aposhqip-greqisht?). [Κι άλλη μια φορά για το Λεξικό του Χριστοφορίδη. (‘Λεξικό της Αλβανικής Γλώσσης’ ή αλβανο-ελληνικό;)]. ΣτoLeksikografiashqipe trashëgimidheperspektivë [Αλβανική λεξικογραφία– παράδοση και προοπτικές], Τίρανα 2005. σελ. 289-307.

19. 2007. Η σχέση του ελληνικού γλωσσικού ιδιώματος της Χιμάρας με τα άλλα νεοελληνικά ιδιώματα. Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα  (Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της  Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., 6-7 Μαΐου 2006), Θεσσαλονίκη 2007, 198-209.

20. 2007.Γλωσσικές πολιτικές και προοπτικές στα μετακομμουνιστικά Βαλκάνια. Η περίπτωση της Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου. Στον τόμο Διαστάσεις της μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής (Πρακτικά του Α΄ επιστημονικού συνεδρίου του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 10-12 Νοεμβρίου 2006), Θεσσαλονίκη 2007, 739-751.

21. 2008.  «NdihmesaePanajotKupitoritnë fushë të albanologjisë» [Η συμβολή του Παναγιώτη Κουπιτώρη στην αλβανολογία]. Hylli i Dritës, 3 (258), 138-144, Shkodër 2008.

22. 2008. Gjurmë të shqipes në të folme të greqishtes së re [Ίχνητηςαλβανικήςσενεοελληνικάιδιώματα]. Στον υπό έκδοση τόμο με τα Πρακτικά του συνεδρίου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του E.Çabej (Τίρανα, 10 Οκτ. 2008).

23. 2008. Ιδεολογικές όψεις της γλωσσικής περιθωριοποίησης. Στον υπό έκδοση τόμο με τα Πρακτικά του Α΄ διεθνούς συνεδρίου τεκμηρίωσης της γλώσσας και παράδοσης γλωσσών υπό εξαφάνιση (Θεσσαλονίκη, 7-9 Νοεμβρίου 2008).

24. 2009. Τουρκικά λεξιλογικά δάνεια στην κοινή νεοελληνική και την κοινή αλβανική. Μια συγκριτική προσέγγιση. Στον υπό έκδοση τόμο με τα Πρακτικά της 30ής Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της  Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., 1-3 Μαΐου 2009.