ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ


Κωδικός: 
AEΦ 148
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική επιγραφική

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
ΕΔΙΠ Οικονομάκη Ανδρονίκη 2310997096 214 ν.κ. Τρίτη 11.30-13.30 & Τετάρτη 11.30-13.30
Καθη... Τζιφόπουλος Ιωάννης 2310 997091 214 ν.κ.