Παπαδοπούλου Δέσποινα


Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997053
Γραφείο: 
303 π.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 13.30-15.30 & Τρίτη 13.30-15.30

Η Δεσποινα Παπαδοπουλου σπούδασε γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο 1990) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας», (μεταπτυχιακό δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1996), καθώς και στη «Γλωσσική Κατάκτηση» (μεταπτυχιακό δίπλωμΑ, Πανεπιστήμιο του Essex 1997). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Essex (2002) στον τομέα της Ψυχογλωσσολογίας/ Νευρογλωσσολογίας και ειδικότερα στην προτασική επεξεργασία στη μητρική και τη δεύτερη/ξένη γλώσσα. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Essex (1998-2001), της Κρήτης (2002-2004), του Αιγαίου (2004-2005) και της Θεσσαλονίκης (2003-2007), καθώς στα Πανεπιστήμια της Βενετίας και της Γενεύης στο πλαίσιο του προγράμματος «Έρασμος». Έχει δώσει διαλέξεις στο ΕΚΠΑ, στα Πανεπιστήμια της Κρήτης και της Κολονίας, στο Ινστιτούτο Max-Planck (Nijmegen), καθώς και στο Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences (NIAS). Από το 2007 είναι επίκουρη καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η γλωσσική επεξεργασία (κατανόηση και παραγωγή λόγου), η γλωσσική κατάκτηση, οι γλωσσικές διαταραχές και η διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ήταν η επιστημονική υπεύθυνη του έργου «Παραγωγή λόγου στην Ελληνική. Θεματικοί ρόλοι και σειρά όρων» (Ερευνητικές υποτροφίες της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. 2011) και της Δράσης “Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής” στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Έχει συμμετάσχει στα ερευνητικά προγράμματα «Πυθαγόρας: Συγκριτική ανάλυση Τουρκικής και Ελληνικής: Γραμματική ανάλυση και εκμάθηση της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), «ΙΚΥΔΑ: Γραμματικά χαρακτηριστικά στη Διγλωσσία και την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή» (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Αμβούργου), «ΠΕΝΕΔ: Κατανόηση και ερμηνεία προτάσεων της Ελληνικής: Συγκριτική μελέτη (α) χρονομετρικών πειραμάτων ανάγνωσης προτάσεων και (β) ανάλυσης δεδομένων γραπτού και προφορικού λόγου» (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), «Θαλής: Bilingual Acquisition & Bilingual Education: The development of linguistic & cognitive abilities in different types of bilingualism [BALED] (Α.Π.Θ.). Είναι μέλος της επιτροπής έκδοσης του EUROSLA Yearbook και κριτής σε διεθνή περιοδικά όπως Lingua, Bilingualism: Language and Cognition, Applied Psycholinguistics, Language Learning, International review of Applied Linguistics κ.ά. Έχει γράψει τα βιβλία Crosslinguistic variation in sentence processing: Evidence from relative clause attachment ambiguities (Amsterdam: Springer 2006) και Ανιχνεύοντας την προτασική επεξεργασία (Θεσσαλονίκη: Ostracon Publishing 2015), καθώς  και μια σειρά άρθρων σχετικών με τη γλωσσική επεξεργασία, τη γλωσσική κατάκτηση, τις γλωσσικές διαταραχές και τη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης.


Εργοβιογραφικό σημείωμα