Τζιτζιλής Χρήστος


Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997164
Γραφείο: 
304 π.κ.
Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
ΙΒΓ 906 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ 10 ECTS

Καθηγητής Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Υφηγητής Ελληνικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (1987).

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σόφιας “Kliment Oxridski” (επόπτης Vladimir Georgiev) (1985).

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη) και της Balkankommission (ICS).

 

Βασικές εργασίες

Μονογραφίες

1987. Griechische Lehnwörter im Türkischen (mit besonderer Berücksichtung der anatolischen Dialekte), Schriften der Balkankommission. Linguistische Abteilung 33. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Βιέννη.

1990. Fonetični problemi pri etimologizuvane na grăckite zaemki b bălgarskija ezik, Bălgarska Akademija na Naukite. Σόφια.

2006 (σε συνεργασία με την Ε. Δουγά‑Παπαδοπούλου). Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη.

2012. Νεοελληνικές Διάλεκτοι (Επιστημονική επιμέλεια). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη). Θεσσαλονίκη (τυπώνεται).

Ancient Greek Dialects (Επιστημονική επιμέλεια σε συνεργασία με τον A. Bartoněk). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη). Θεσσαλονίκη (υπό προετοιμασία).

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Βαλκανική γλωσσολογία· διαλεκτολογία· γλωσσικές επαφές· τσιγγανολογία· παλαιοβαλκανικές γλώσσες· ετυμολογία· ιστορία της ελληνικής γλώσσας.