ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής με θητεία από 1-9-22 έως 31-8-24