Σταύρου-Σηφάκη Μελίτα


Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997144
Fax: 
2310997409
Γραφείο: 
301 π.κ.

 

Η Μελίτα Σταύρου-Σηφάκη είναι απόφοιτος του Τομέα Γλωσσολογίας του ΑΠΘ (1975) και διδάκτορας του Παν/μίου του Λονδίνου (1983, Τίτλος διατριβής: Aspects of the structure of Noun Phrase in Modern Greek).  Από το 1991 εργάζεται στον Τομέα Γλωσσολογίας του ΑΠΘ, όπου διδάσκει Γενική Γλωσσολογία, Εισαγωγή στη Σύνταξη, Μετασχηματιστική Σύνταξη, Σύνταξη της νέας Ελληνικής, και Συντακτικές Θεωρίες. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στη Σύνταξη, Γενετική Σύνταξη/Μινιμαλισμός, Μορφοσύνταξη της Ελληνικής (με ιδιαίτερη έμφαση στην ονοματική φράση), Τυπολογία/Συγκριτική Σύνταξη, Δομή της Νέας Ελληνικής, και, πιο πρόσφατα, τη ρηματική όψη σε σχέση με τη λεξική σημασιολογία.

 

Είναι συ-συγγραφέας του βιβλίου: Noun Phrase in the Generative Perspective, Mouton de Gruyter, 2007. (Με τις Artemis Alexiadou και Liliane Haegeman)

 

Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ποικίλα ελληνικά και διεθνή γλωσσολογικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς (θεματικούς) τόμους.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Θεωρία Σύνταξης/Μετασχηματιστική Σύνταξη, Τυπολογία, Σύνταξη της νέας Ελληνικής (με έμφαση στην Ονοματική Φράση), σχέσεις Σύνταξης-Σημασιολογίας, σχέσεις Σύνταξης με Μορφολογία (με αναφορά στην Ελληνική)

ΣΠΟΥΔΕΣ/ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ     

·Πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση γλωσσολογίας ΑΠΘ (1985)

·Διδακτορικό στη Γλωσσολογία (Σύνταξη) University of London (SOAS), Αγγλία (1983)

Τίτλος διατριβής: Aspects of the Syntax of the Noun Phrase in Modern Greek

Υποτροφίες  1979-1982  Κοινωφελές ΙδρυμαΑ.Σ. Ωνάσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

2005-  Καθηγήτρια ΑΠΘ, Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας

1996-2005 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ                                    

1991-1996 Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ

1989-1991 Λέκτορας Πανμίου Κρήτης

1984-1989 Επιστημονική συνεργάτις στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανμίου Κρήτης (Π.Δ. 407, Ν.1268)


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 ·1985-1991Κοινοτικό πρόγραμμα EUROTRA για την αυτόματη μετάφραση, στη θέση σύνθεσης γραμματικών.

·1998-2002 Επιστημονική Υπεύθυνη στο Πρόγραμμα της ΓΓΕΤ «Προσφορά Σταδιοδρομίας σε Ελληνόφωνους Ερευνητές του Εξωτερικού» (1998-2002, Αρ. Έργου 97-ΕΛ 151)

·1997-2006 ΕΠΕΑΕΚ Ι-ΙΙ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών « Η διδασκαλία της νέας Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας».

·2004-2007 Αρχιμήδης Ι: «Οι προθέσεις στην φυσιολογική, πρώιμη και διαταραγμένη γλώσσα». Επιστημονική υπεύθυνη Αρχόντω Τερζή, ΤΕΙ Πάτρας, 2004-2007)

·2010 Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλλινιστούντων μαθητών (Α. Π. 1300607. ΕΣΠΑ). Υπεύθυνη έργου Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη.

ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

·Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Journal of Greek Linguistics, μέχρι τον Ιούνιο του 2009.

·Κριτής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε επιμέλειες συλλογικών τόμων διεθνών εκδοτικών οίκων και σε γλωσσολογικά συνέδρια του εξωτερικού και του εξωτερικού. Μέλος εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών και υφηγεσιών γλωσσολόγων/πανεπιστημιακών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

·  Οργάνωση συνεδρίων/ημερίδων 1. Οργάνωση του ετήσιου συνεδρίου για τη Μελέτη της Ελληνικής Γλώσσας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (5 φορές από το 1991). 2. Οργάνωση του συνεδρίου «Γλώσσα και Γνώση», στο πλαίσιο της Εταιρείας Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, στο ΑΠΘ το 1995. 3. Οργάνωση ημερίδων και διημερίδων (και με ξένους προσκεκλημένους), στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 97-ΕΛ 151 που αναφέρεται πιο πάνω.  4. Διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου GLOW(Generative Linguistics in the Old World) τον Απρίλιο του 2004 στο ΑΠΘ με προσκεκλημένο ομιλητή τον καθηγητή Noam Chomsky.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΓΛΩ 372 (Εισαγωγή στη Γενετική Σύνταξη), ΓΛΩ 343 (Σύνταξη Ι), ΓΛΩ 354 (Συντακτικες Θεωρίες--Μινιμαλισμός), ΓΛΩ 386 (Ζητήματα νεοελληνικής σύνταξης), ΓΛΩ 304 (Γενική Γλωσσολογία ΙΙ)

Μεταπτυχιακα: Η δομή της Ονοματικής Φράσης και της Πρότασης, Κατηγόρηση, Επιθετικοί Προσδιορισμοί, Πολυοριστικές ονοματικές Φράσεις, Συντακτική Τυπολογία. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Βιβλίο

2007 Noun Phrase in the Generative Perspective. (Με τις Artemis Alexiadou  and   Liliane Haegeman). Mouton de Gruyter.

Συνεπιμέλειες

(1) 2005 Stavrou, M. & A. Terzi  Advances in Greek Generative Syntax. John Benjamins

(2) 2002 Alexiadou, A., S. Fischer & M. Stavrou Language Change from a Generative  Perspective. Special edition in Linguistics Papers.

(3) 2000 Stavrou, M. & M. Tzevelekou Automatic Translation and the Greek Language. Kastaniotis. Athens. Greece. (Στα Ελληνικά)

(4) 1999 Alexiadou, A., G. Horrocks & M. Stavrou Studies in Greek Syntax. Natural Language and Linguistic Theory Series, Kluwer Academic Publishers.

Επιστημονικά άρθρα (επιλογή)

-Σε Πρακτικά συνεδρίων

(1) 1981 Partitive and Pseudopartitive Noun Phrases in Modern Greek. (Στα Ελληνικά). Studies in Greek Linguistics. Thessaloniki. 79-113.

(2) 1982 Some remarks on comparative complements in M. Greek. (Στα Ελληνικά). Studies in Greek Linguistics. Thessaloniki.  73-103.

(3) 1984 Clitic pronouns in pu- restrictive relatives. (Στα Ελληνικά).  Studies on Greek Linguistics. Thessaloniki.  121-136

(4) 1986 Free Relatives in Modern. Greek. (Με την I. Philippaki-Warburton). Studies in Greek Linguistics. Thessaloniki.  177-134.

(5) 1989-90 Clitics and demonstratives within the DP. (Με τον G. Horrocks). (Στα Ελληνικά). Studies in Greek Linguistics. Thessaloniki.  225-245.

(6) 1998 Revisiting Partitives and Pseudopartitives in Greek. (Με την A. Alexiadou). Studies in Greek Linguistics 19, 1-13.

(7) 1999 Reflections on the genitive in the Greek DP. (Με την A.Alexiadou). In the Proceedings of the 3rd international conference on Greek Linguistics (1997). Athens. Ellinika Grammata.

(8) 2001 On  nominal functional projections: noun morphology, movement and ellipsis. (Με τις A. Alexiadou & L. Haegeman). Proceedings of IATL 8, 1-16. (Alex Grosu επιμ). Tel Aviv.

(9) 2009 Definite Agreement in Complex Noun Phrases. In Papadopoulou, D., M. Stavrou & M. Theodoropoulou (επιμ) Studies in Greek Linguistics 30. Thessaloniki. (Με την I., M. Tsimpli)

-
Σε συλλογικούς τόμους

(1) 1985 On the structure of the Greek Noun Phrase. (Eurotra vol.I. Preparatory Phase. Luxembourg.

(2) 1998 On derived nominals in Greek. (Με την Alexiadou, A.). In B. Joseph, G. Horrocks, and I. Philippaki-Warburton, επιμ)  Themes in Greek Linguistics II. John Benjamins, 101-129.

(3) 1999a. Introduction. (Με τους Alexiadou, Artemis & Geoffrey Horrocks). In A. Alexiadou, G. Horrocks and M. Stavrou, επιμ) Studies in Greek Syntax. Kluwer Academic Publishers, 1- 21.

(4) 1999b The position and serialization of APs in the DP. In Alexiadou, A., G. Horrocks and M. Stavrou (επιμ) Studies in Greek Syntax. Kluwer Academic Publishers. (201-226).

(5) 2001 Adjective-Clitic Combinations in the Greek DP. (Με την Alexiadou, A.). In B. Gerlach & J. Grijzenhout (επιμ) Clitics in Phonology, Morphology and Syntax. John Benjamins. 63-84.

(6) 2003a Semi-lexical nouns, classifiers and the interpretation(s) of the Pseudopartitive Construction. In Coene, M. & Yves DHulst (επιμ) From NP to DP. Volume I: The syntax and semantics of noun phrases. John Benjamins (Linguistik Aktuell 55 Linguistics Today).

(7) 2003b The complementarity of viewpoint aspect and resultative predication; a comparative study between Greek and English. (Στα Ελληνικά) (Με τον G.  Horrocks). In Theophanopoulou-Kontou, Laskaratou, Sifianou, Georgiafentis & Spyropoulos (επιμ), Modern trends in Greek Linguistics. Studies in honour of I. Philippaki-Warburton.  Patakis. Athens. 284-298.

(8) 2004 Polydefinite constructions in Modern Greek and Aromanian. (Με τον H.Campos). In Tomi-Miseska, O. (ed), Topics in Balkan Sprachbund Syntax and Semantics. Benjamins (Linguistik Aktuell Linguistics Today). 137-174.

(9) 2006 Language evolution. An introduction to the translation of G.Horrocks Greek: A History of the Language and its Speakers. (Με την Maria Tzevelekou). Estia Publications. Athens. (Στα Ελληνικά).

(10) 2009 Possessive Clitics in the DP: Doubling or Dislocation? In Kalluli, D. & L. Tasmowski (επιμ), Clitic doubling in the Languages of the Balkans. John Benjamins. (Με την Giuliana Giusti).Pp. 389-434.

(11) 2010 Morphological Aspect and the Distribution of the Cognate Object Construction Across Languages. In Doron, E., Rappaport Hovav, M. & I. Sichel (επιμ) Syntax, Lexicon and Event Structure. Studies  in Honor of Annita Mittwoch. Oxford University Press. (Με τον Geoffrey Horrocks). Pp. 284-307.

-Σε επιστημονικά περιοδικά

(1) 1987 Bounding Theory and Greek Syntax: Evidence for Wh-movement in NP. (Με τον G.   Horrocks). Journal of Linguistics 23. 79-108.

(2) 1990-91. Εκδόθηκε το 1994. Nominal Apposition and exemplification; an interpretive approach and delineation of the relevant phenomena. (Στα Ελληνικά). Glossologia 9-10 (1990-1991). 113-151.

(3) 1996 Adjectives in Modern Greek: an instance of predication, or an old issue revisited. Journal of Linguistics 32. 76-112.

(4) 1998a Morphology-Syntax Interface: A-N Compounds vs A-N Constructs (Με την Angeliki Ralli). Yearbook of Morphology 1997. 243-265.

(5) 1998b (A)symmetries in DPs and clauses: evidence from derived nominals. (Με την A. Alexiadou, A.). The Linguistic Review 15.2-3: 257-276.

(6) 1999 Nominalization and ellipsis in the Greek DP. (Με την Anastasia Giannakidou). The Linguistic Review 16. 295-331.

(7) 2000a Lexeme-based separationist morphology: evidence from Greek deverbal abstracts. (Με τον Geoffrey Horrocks). In Booj, G. & J. van Marle (επιμ) Yearbook of Morphology. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht/Boston/London. 19-42.

(8) 2000b Deriving words and categories. GLOW Newsletter44: 14-15. (Με τις Artemis Alexiadou & Elena Anagnostopoulou)

(9) 2003 Actions and their results in Greek and English: The complementarity of morphologically encoded (viewpoint) aspect and syntactic resultative predication (με τον Geoffrey Horrocks). Journal of Semantics 20. 297-327.

(10) 2007 Grammaticalized aspect and spatio-temporal culmination. (Με τον G. Horrocks). Lingua 117:605-644.

(11) 2011 Ethnic Adjectives as pseudo-adjectives: a case study in syntax-morphology interaction and the structure of DP. Studia Linguistica 65.2 (Με την Artemis Alexiadou). Pp.117-146.

-Σε Working Papers

(1) 1995 Epexegesis vs. Apposition. Scientific Bulletin of the School of Philology 5. Aristotle University. Thessaloniki. 216-250.

(2) 1997 Crosslinguistic asymmetries in N-movement: a view from morphology. (Με την Artemis Alexiadou). ZAS Papers in Linguistics 8: 1-16.

(3) 2008 Types of numerical nouns. In C.B. Chang & H.J. Haynie επιμ) Proceedings of the 26thWCCFL. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, 429-437. (Με την Arhonto Terzi)

(4) 2009 On metalinguistic comparison and contrasts in Greek. In Proceedings of the 2007 Workshop in Greek Syntax and Semantics at MIT (Halpert, C., J. Hartman & D. Hill επιμ). MIT Working Papers in Linguistics 57. (Με την Anastasia Giannakidou)

-Άλλες δημοσιεύσεις

(2007) Οι γλωσσικές προκαταλήψεις των νεοελλήνων. Περιοδικό  Εστία 161.1799. 586-596.

-
Βιβλιοκρισίες

(1) D. J. Napoli 1989. Predication Theory. Cambridge University Press. Glossologia 9-10 (1990-91, published 1994) 293-310. In Greek.

(2) I. Philippaki-Watburton 1992. Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Εκδόσεις Νεφέλη. Στα. Ελληνικά 1995: 429-443.

(3) Alexiadou, A. 2000. Functional structure in nominals: nominalisation and ergativity. Γλωσσολογία 2002: 14. 165-176. Αθήνα. Leader Books.

-
Υπό εκτύπωση (2011)

(1) Adnominal Adjectives in indefinite Noun Phrases. In Cardinaletti, A., Giusti, G., Munnaro, N., and C. Poletto (επιμ). Oxford University Press.

(2) Vocative! Στον τόμο Etxeberria, Urtzi, Anastasia Giannakidou,  Peter Kosta, Lilia Schuerks (eds.) NP/DP. Mouton de Gruyter. 

-Μετάφραση

G. HorrocksΕλληνικά. Η ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της, [Greek: A History of the Language and its Speakers]. Longman Linguistics Library. 1997. (Με τη Μαρία Τζεβελέκου.) Εκδόσεις ΕΣΤΙΑ.

-Υπό εκπόνηση

Βιβλία: 

(1) Συντακτικές ιστορίες: όταν ο Πλάτωνας συναντούσε τον Chomsky.

(2) Vocatives: How syntax meets with pragmatics. Brill. (Με την Virginia Hill).

Άρθρα:

(1) Towards a syntax of cardinal expressions in Greek. Με την Αrhonto Terzi. 

(2) Scope and epistemic judgment: evidence from Greek indefinites. Με την Αναστασια Γιαννακίδου και την Δέσποινα Παπαδοπούλου. Στο CLS 2012.

(3) Definiteness Effects in Spanish and Greek Noun Phrases. (Με τον Hector Campos).