ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΕΚΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20: Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΕΚΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20: Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) του Ιδρύματος, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020