ΑΕΦ 143


Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προφορική εξέταση της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την παρακάτω φόρμα μέχρι τις 4.2.2022,17:00.

https://docs.google.com/forms/d/1SN1gwmM66_1nWUEMb9LkOvV14ZL7mwhSQdyUZkMEzCg/edit