Μεταπτυχιακό Colloquium Σωτήρης Δημητρίου Τρίτη 11-01-2022