ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής με θητεία έως τις 31-8-2022