ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός: 
AEΦ 150
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Eπίκ... Λάμαρη Άννα 2310 997566 207 ν.κ. Πέμπτη 11-12, Παρασκευή 11-12