ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΥΑΛΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ Α.Π.Θ.